Selkoa hiilikompensaation kiemuroihin


kuvituskuva, jossa lentokone, puita ja rahakirstu
Keskiajalla ihminen saattoi saada syntinsä anteeksi käymällä anekauppaa: Jumala oli sovittanut aneen ostaneen henkilön synnit. Nykypäivänä syntejä ovat muovitavaran ostaminen, tehotuotettu ruoka sekä lentomatkailu. Niiden anekauppaa kutsutaan hiilikompensaatioksi. Pakollinen hiilikompensaatio on laissa säädettyä, mutta on myös vapaaehtoisia kompensaatiopalveluita.

 

Sitä oikeaa etsimässä

Vapaaehtoista hiilikompensaatiota tarjoavat palvelut lupaavat, että tuotetut ilmastopäästöt hyvitetään toisaalla. Lentomatkustus tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä. Matkustaja voi maksaa vapaaehtoisen hyvitysmaksun. Rahoilla saatetaan istuttaa puita tai kannattaa ympäristöystävällisä energiaa, ja matkustajan tuottamat päästöt on hyvitetty eli kompensoitu. Tilanne on plus miinus nolla.

Hiilikompensaatio kiinnostaa myös ympäristöystävällisyyttä tavoittelevia yrityksiä. Kun päästöjä ei voi muilla keinoilla vähentää, hiilikompensaatiohankkeet auttavat.

Luonnonvarakeskus eli Luke on julkaissut Hiilikompensaatioinfo-sivuston, joka antaa tietoa vapaaehtoisesta hiilikompensaatiosta Suomessa. Sivustolla on mahdollista tutkia eri päästökompensaatiotapojen vaikutusta ilmastoon. Tapoja ovat esimerkiksi metsitys, maaparannusaineiden käyttäminen ja metsän suojeleminen.

– Perustimme sivuston, koska perustietoa hiilikompensaatiosta on vaikea löytää tarpeeksi selkeässä muodossa. Keräsimme informaatiota yhteen osoitteeseen asiasta kiinnostuneiden saataville, kertoo Luken tutkija Heli Miettinen.

– Ostaja, kuten kansalainen, yritys tai kunta, saa tukea päätöksensä tekoon. Myös markkinoille pyrkivä uusi palveluntuottaja hyötyy sivustosta. Hän saa tietoa, mitä asioita toiminnassa tulee ottaa huomioon ja minkälaisia riskejä hän voi kohdata.

Säännöt toiminnalle

Hiilikompensaatiotoiminta on verrattain uutta, eikä yhteisiä pelisääntöjä ole vielä määritelty.

Vuonna 2019 Compensate-nimisen suomalaisyhtiön katsottiin keränneen rahaa lainvastaisesti. Arpajaishallinto piti hiilikompensaatiota vastikkeettomana hyväntekeväisyystoimintana. Rahankeruulle olisi pitänyt hankkia lupa. Tämän jälkeen rahankeräyslakia on pyritty uudistamaan hiilikompensaatiohankkeiden hyväksi.

– Sääntöjen ja sääntelyn puute aiheuttaa haasteita markkinoilla. Osa hankkeista voi olla huonosti suunniteltuja. Niissä ei ole käyty läpi toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja riskejä. Myös hankkeen seuranta voi olla puutteellista, kertoo Heli Miettinen.

Valtiot tai yrityksen ulkopuoliset tahot eivät valvo hankkeiden luotettavaa toteutumista. Huijauksien tai virheiden riski on olemassa. Ostajalla on iso vastuu.

– Meillä ei ole tällä hetkellä olemassa  yhtenäistä valvontajärjestelmää. Mikäli hankkeella on hiilikompensaatioon tarkoitettu standardi, toimintaa seurataan kyseisessä standardissa määritellyllä tavalla.

– Ostajan on hyvä selvittää tämä ennen ostopäätöstä. Miten myyjä on varmistanut, että päästövähennys on todellinen? Todentaako riippumaton osapuoli hankkeessa saavutettavia tuloksia? Riippumattoman osapuolen suorittama toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi on aina hyvä ja tavoiteltava asia.

Hankkeet on suunniteltava ja toteutettava hyvin. Kompensaatiolla pitää olla todellista vaikutusta. Sen pitää toteutua muiden ilmastotekojen ohella. Joskus päästöt voivat lisääntyä tai niiden vaikutus voi olla kirjattu väärin. Jos esimerkiksi metsää suojellaan kompensaatiotoimilla, hakkuita saatetaan lisätä muualla. Eri yritykset saattavat myös kirjata saman toimen useamman kerran.

Koska tällaisia virheitä on helppo tehdä, valvontaa tarvitaan.

Kompensaatio on työkalu muttei ratkaisu

Ympäristöjärjestö Greenpeace on pitänyt hiilikompensaatiohankkeita viherpesuna ja omatunnon puhdistamisena, aivan kuin modernina anekauppana. Huolta on herättänyt myös se, että osa hankkeista on toteutettu kolmannen maailman maissa, toisinaan ilman siihen osallistuneiden henkilöiden täyttä ymmärrystä.

– Vasta ne päästöt, joita ei ole mahdollista vähentää, voidaan kompensoida. Kompensaation ei pidä oikeuttaa kuluttamisen tai päästöjen kasvua, huomauttaa Heli Miettinen.

– Kompensaatio yksinään ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Se on lisätyökalu. Meillä ei vielä ole menetelmiä ja mahdollisuuksia vähentää päästöjä tarpeeksi.

Hiilikompensaatiossa ei siis välttämättä ole kyse pelkästä omatunnon puhdistamisesta, vaan ilmastotoimien vauhdittamisesta.

– Ensimmäinen ja tärkein asia, jotta vähähiilinen tulevaisuus saavutetaan, on omien päästöjen vähentäminen. On olennaista ymmärtää ja hahmottaa oman toimintansa vaikutuksia. Yritykset voivat tavoitella mahdollisimman vähähiilistä toimintaa tai tuotantoa, yksityinen kuluttaja omaa elämäntapaansa, Miettinen pohtii.

Teksti: Anni Kanniainen

Kuvitus: Maria Leskinen

KATSO MYÖS